Vyberte stranu

3D4AUTO

ECVET kompatibilné školiace moduly 3D tlače pre automobilové technológie

vyvinutý v rámci programu Erasmus Plus KA220-

Partnerstvá spolupráce v oblasti odborného vzdelávania a prípravy ako akcia č. 2021-1-SK01-KA220-VET-000034617

Projekt

Projekt „ECVET KOMPATIBILNÉ VÝCVIKOVÉ MODULY 3D TLAČE PRE AUTOMOBILOVÉ TECHNOLÓGIE“ je zameraný najmä na realizáciu a rozvoj kurzu 3D tlače a prototypovania pre stredné školy v sektore „Automobilová technika“ s cieľom stimulovať mladé mysle študentov, prebudiť svoju kreativitu a potenciál v školskom laboratóriu.

Technológia 3D tlače je dnes prítomná v mnohých odvetviach, ako je zdravotníctvo, výroba, letecký a kozmický priemysel a iné, ale stále sa až tak veľmi nevyužíva na odborných školách, kde je potrebné implementovať nástroje a materiály, ktoré môžu učitelia použiť na propagáciu nových foriem vzdelávania a školení v súlade s dobou, použiteľné aj prostredníctvom špecifickej aplikácie.

Projekt bol schválený Národnou agentúrou Erasmus+ na Slovensku v rámci európskeho programu „ERASMUS PLUS KA220-VET ERASMUS + – PARTNERSTVÁ SPOLUPRÁCE V ODBORNOM VZDELÁVANÍ A PRÍPRAVE“.

Ciele

Projekt 3D4Auto bude slúžiť na vytvorenie špecifických vzdelávacích zdrojov s cieľom uľahčiť odborné zavedenie technológie 3D tlače v školskom prostredí  odborným učiteľom.

Cieľovú skupinu projektu tvoria tí, ktorí pôsobia ako pedagógovia na stredných odborných školách v odboroch Automobilová technika.

PARTNERI

Úvodné stretnutie

Úvodné stretnutie projektu sa konalo 1. februára 2022 a z dôvodu obmedzení COVID-19 sa konalo prakticky online.
Partneri predstavili seba a svoje organizácie a začali diskusiu o vývoji projektu a výsledkoch projektov.
Partneri sa dohodli na ďalších krokoch a opatreniach, ktoré treba podniknúť.

LTTA Školiaca aktivita

V rámci projektu sa plánuje „Technické školenie 3D tlače“, ktoré sa bude konať v Portugalsku koncom roka 2022.

Výsledky

Projekt zahŕňa realizáciu nasledujúcich 5 VÝSLEDKOV:

1.„UČEBNÝ MODUL VZDELÁVANIA 3D TLAČE ZALOŽENÝ NA ECVET A VZDELÁVANÍ V OBLASTI AUTOMOBILOVEJ TECHNIKY“.

Ide o vytvorenie učebného plánu na základe pravidiel ECVET pre 3D tlač a vypracovanie vzdelávacieho kurzu 3D tlače pre sektor automobilovej techniky na stredných odborných školách. Učebné osnovy budú rozdelené do nasledujúcich 7 tréningových jednotiek:

  • Úvod do technológie 3D tlače v Automotive Education
  • Časti 3D tlačiarne
  • Vytváranie objektov vo virtuálnom prostredí
  • Techniky krájania
  • Použitie techník 3D tlačiarne
  • Materiály pre 3D tlač
  • Vzorové kódy STL pre vzdelávanie v oblasti automobilovej techniky

Kurz poskytne možnosť ohodnotiť vedomosti a zručnosti prostredníctvom testov, kvízov a cvičení.

2. “VIDEO ANIMÁCIA”

Ide o realizáciu školiaceho modulu o 3D tlači na báze ECVET so zhrnutím pokynov pre kurz automobilovej techniky na odborných stredných školách. Animované videá budú obsahovať videá pre každý obsah kurikula vypracovaný a rozdelený do 7 poskytnutých tréningových jednotiek.

3. „MOBILNÝ HUB PRE ODBORNÝCH UČITEĽOV V AUTOMOBILOVEJ TECHNIKE“.

Ide o realizáciu mobilného HUBU pre školenia o 3D tlači vrátane vizuálnych nápovedí, nákresov, softvéru pre automobilových učiteľov odborného výcviku techniky na stredných odborných školách. Mobilný Hub bude viacjazyčný online nástroj, kde budú mať všetci používatelia vzdelávania prístup k plánovaným siedmim školiacim jednotkám 3D tlače v 6 jazykoch.

4. „VIRTUÁLNE ŠKOLIACE SEMINÁRE A WEBINÁRE PRE ODBORNÝCH UČITEĽOV V AUTOMOBILOVEJ TECHNIKE“.

Ide o realizáciu série virtuálnych vzdelávacích seminárov a webinárov pre odborných učiteľov v automobilovej technike. Uskutoční sa minimálne 7 online seminárov a webinárov na 7 plánovaných tém. Tieto virtuálne aktivity budú zaznamenané, aby boli zverejnené na kanáli projektu YouTube, aby oslovili širšie publikum.

5. „SPRÁVA O POLITICKOM ODPORÚČANÍ PRE 3D TLAČ V ODBORNOM VZDELÁVANÍ“.

Ide o realizáciu „Správy o politických odporúčaniach pre 3D tlač v odbornom vzdelávaní“, ktorá bude zahŕňať výsledky vzdelávania a obsah modulov s národnými modelmi.

Multiplikačné podujatia

Projekt predpokladá zorganizovanie multiplikačného podujatia v každej z partnerských krajín v roku 2023.