StretnutieTPM4 sa konalo v Potenza v Taliansku 12. júna 2023. Všetci partneri diskutovali o akčnom pláne projektu. Stretnutie pokračovalo prezentáciou R3, vzdelávacieho centra. CEPROF pokračoval s prezentáciou výsledku 4.  Pre stretnutia poradnej rady vytvorí VAEV šablónu (Formuláre Google) pre spätnú väzbu pre partnerov. Po R4 stretnutie pokračovalo prezentáciou bulharského tímu, keďže 5. júl je konečným termínom na dokončenie spoločnej správy o distribúcii pre partnerov.