TPM 4

TPM 4

StretnutieTPM4 sa konalo v Potenza v Taliansku 12. júna 2023. Všetci partneri diskutovali o akčnom pláne projektu. Stretnutie pokračovalo prezentáciou R3, vzdelávacieho centra. CEPROF pokračoval s prezentáciou výsledku 4.  Pre stretnutia poradnej rady vytvorí VAEV...
TPM 5

TPM 5

TPM5- sa konal v Bratislave na Slovensku 6. novembra 2023. Všetci partneri navštívili nové školské laboratórium. Študenti im ukázali, ako sa používa 3D skener a 3D tlačiareň. Koordinátor predstavil národný systém OVP na Slovensku. Všetci partneri zdieľali výsledky...