TPM5- sa konal v Bratislave na Slovensku 6. novembra 2023. Všetci partneri navštívili nové školské laboratórium. Študenti im ukázali, ako sa používa 3D skener a 3D tlačiareň. Koordinátor predstavil národný systém OVP na Slovensku. Všetci partneri zdieľali výsledky pilotovania a testovania v každej partnerskej krajine. Bulharský partner predstavil správu o odporúčaní politiky pre 3D tlač v odbornom vzdelávaní a príprave. (R5) Rakúsky partner Marco Roux predviedol správu o vplyve. Všetci partneri diskutujú o konečnom stave výsledkov projektu. Rakúsky partner Marco Roux predstavil ukončené diseminačné aktivity.