TPM5- 6 Kasım 2023’te Slovakya’nın Bratislava kentinde düzenlendi. Tüm ortaklar yeni okul laboratuvarını ziyaret etti. Öğrenciler onlara 3 boyutlu tarayıcı ve 3 boyutlu yazıcının nasıl kullanılacağını gösterdiler. Koordinatör Slovakya’daki ulusal Mesleki Eğitim ve Öğretim sistemini sundu. Tüm ortaklar, her bir ortak ülkedeki pilot uygulama ve testlerin sonuçlarını paylaştı. Bulgar ortak Mesleki Eğitim ve Öğretimde 3D baskıya yönelik Politika öneri raporunu sundu. (R5) Avusturyalı ortak Marco Roux etki raporunu gösterdi. Tüm ortaklar proje sonuçlarının nihai durumu hakkında tartışır. Avusturyalı ortak Marco Roux tamamlanan yaygınlaştırma faaliyetlerini sundu.