Bir Sayfa Seçin

3D4AUTO

Otomotiv teknolojisi için ECVET uyumlu 3D baskı eğitim ünitesi tasarlama projesi
developed in the framework of the programme Erasmus Plus KA220 Mesleki Eğitim alanındaki işbirliği ortaklıkları projesi kapsamındadır. Proje numarası: 2021-1-SK01-KA220-VET-000034617

Proje hakkında

“Otomotiv teknolojisi için ECVET uyumlu 3D baskı eğitim ünitesi tasarlama projesi” temel olarak öğrencilerin yaratıcılıklarını ve potansiyellerini okul laboratuvarında gerçekleştirebilmeleri amacıyla “Otomotiv Teknolojisi” sektöründeki mesleki eğitim kurumları (liseler) için 3D baskı ve prototipleme eğitim içeriğinin geliştirilmesine yöneliktir.

3D baskı teknolojisi şu anda sağlık, imalat, havacılık gibi birçok sektörde mevcuttur, ancak öğretmenler tarafından yeni eğitim ve öğretim biçimlerini teşvik etmek için kullanılabilecek araç ve materyallerin uygulanması gereken meslek okullarında çok fazla kullanılmamaktadır. Bu sebeple proje kapsamında ortaya çıkan ürünlerin kullanımı ile zamana ayak uydurmak mümükün olabilir.

“3D4Auto” projesine, Slovak Ulusal Ajansı tarafından hibe verilmiş olup, Erasmus Plus KA220 Mesleki Eğitim alanındaki işbirliği ortaklıkları projesi kapsamındadır.

Hedefler

“3D4Auto” projesi, 3D baskı teknolojisinin okul ortamında profesyonel olarak tanıtılmasını kolaylaştırmak için meslek öğretmenlerinin kullanımına hitap edecek biçimde eğitim materyelleri tasarlamı amaçlamaktadır.

Projenin hedef kitlesi, mesleki ve Teknik liselerde Otomotiv Teknolojisi ile ilişkili meslek öğretmenleridir.

Ortaklar

 • Motorlu Araçlar ve Ulaşım Teknolojisi Meslek Lisesi (Slovakia – Proje Koordinatörü), – www.spsdkvacba.edu.sk
 • “Todor Kableshkov” Ulaştırma Yüksek Okulu (Bulgaristan), – www.vtu.bg
 • CEPROF (Portekiz), – www.espe.pt
 • Vienna Association Of Education Volunteers (Avustrya), – www.vaev.at
 • Exelia E.E. (Yunanistan), – www.exelia.gr/en
 • International Association for Research and Development of Vocational Education and Training (Türkiye), – www.redvet.org.tr
 • GODESK SRL (İtalya). – www.godesk.it

Açılış toplantısı

Projenin açılış toplantısı 1 Şubat 2022’de gerçekleşti ve Covid- 19 kısıtlamaları nedeniyle çevrimiçi olarak yapıldı.
Proje ortakları kendilerini ve kuruluşlarını tanıtarak proje yönetimi ve projenin sonuçları hakkında detayları analiz etti.
Ortaklar, proje ksapsamında gerçekleştirilecek olan görevleri ve faaliyetleri belirlediler.

Hareketlilik

Projede 2022 yılı sonunda Portekiz’de Teknik eğitimler ve çalışma ziyaretleri içerecek bir hafta süreli hareketlilik yapılması planlanmaktadır

Proje ürünleri

Proje kapsamında 5 ÜRÜN oluşturulmaktadır.

1. “OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ ALANINDA ECVET TABANLI 3D BASKI MÜFREDATI VE EĞİTİM MODÜLÜ”.

Bu ürün, ECVET kurallarına dayalı bir eğitim müfredatının oluşturulması ve meslek liselerinde otomotiv teknolojisi sektörü için 3D baskı üzerine bir eğitim kursunun geliştirilmesi ile ilgilidir.

Müfredat aşağıdaki 7 eğitim ünitesinden oluşmaktadır:

 • 3D baskı teknolojisine giriş
 • 3D yazıcı parçaları
 • 3 Botuylu olarak nesnelerin tasarlanması
 • Dilimleme Teknikleri
 • 3D yazıcının teknik olarak kullanımı
 • 3D baskı malzemeleri
 • Otomotiv teknolojisi için örnek 3D baskı çalışmaları ve STL kodları

Bu eğitim modülü; testler ve uygulamalar yoluyla bilgi ve becerileri değerlendirme fırsatı sağlayacaktır.

2. “ANİMASYON VİDEO”
Bu ürün, meslek liselerinde otomotiv teknolojisinde 3D baskı tekniklerinin kullanılması na ilişkin talimatları ve eğitim modülü içeriğimizin özetini içerir. 1 numaralı üründe geliştirilen 7 eğitim ünitesinin her biri için video bulunmaktadır.

3. “OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ ÖĞRETMENLERİ İÇİN MOBİL HUB”.
Bu ürün, meslek liselerinde teknoloji alanında mesleki eğitim veren otomotiv öğretmenleri için görsel ipuçları, 3 boyutlu çizimler ve yazılımlar da dahil olmak üzere farklı kaynaklar içeren bir mobil veritabanıdır. Mobil Hub, kayıtlı kullanıcıların 3D baskı eğitim modülüne 6 dilde erişebileceği şekilde tasarlanmıştır.

4. “OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ ÖĞRETMENLERİ İÇİN ÇEVRİMİÇİ SEMİNERLER VE WEBİNAR”.
Bu ürün, otomotiv teknolojisi meslek öğretmenleri için bir dizi çevrimiçi eğitim semineri ve webinar faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ile ilgilidir. Planlanan 7 konuda en az 7 farklı seminer ve webinar yapılacaktır. Bu çevrimiçi etkinlikler, daha geniş bir kitleye ulaşmak için projenin YouTube kanalında yayınlanacak şekilde kaydedilecektir.

5. “3D BASKI TEKNOLOJİSİNİN MESLEKİ EĞİTİMDE KULLANIMI İÇİN ÖNERİ RAPORU”.
Bu ürün, proje uygulama sonuçlarına göre 3D baskı içerikli eğitim modülünün öğrenme çıktılarını belirlemeyle ve öneri raporunun oluşturulmasıyla ilgilidir.

Çoğaltıcı etkinlik

Proje faaliyetlerinin nihai sonuçlarını ele alacak biçimde 2023 yılında İstanbul’da bir çoğaltıcı etkinlik düzenlenecektir.