Το TPM5- πραγματοποιήθηκε στη Μπρατισλάβα της Σλοβακίας στις 6 Νοεμβρίου 2023. Όλοι οι εταίροι επισκέφτηκαν το νέο σχολικό εργαστήριο. Οι μαθητές τους έδειξαν πώς να χρησιμοποιούν έναν τρισδιάστατο σαρωτή και έναν τρισδιάστατο εκτυπωτή. Ο συντονιστής παρουσίασε το εθνικό σύστημα ΕΕΚ στη Σλοβακία. Όλοι οι εταίροι μοιράστηκαν τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής και των δοκιμών σε κάθε χώρα εταίρο. Ο Βούλγαρος εταίρος παρουσίασε την έκθεση σύστασης πολιτικής για την τρισδιάστατη εκτύπωση στην ΕΕΚ. (R5) Ο αυστριακός εταίρος Marco Roux παρουσίασε την έκθεση επιπτώσεων. Όλοι οι εταίροι συζητούν για την τελική κατάσταση των αποτελεσμάτων του έργου. Ο αυστριακός εταίρος Marco Roux παρουσίασε ολοκληρωμένες δραστηριότητες διάδοσης.