3D4AUTO

Συμβατές με το
ECVET
εκπαιδευτικές ενότητες τρισδιάστατης εκτύπωσης για τις τεχνολογίες της αυτοκινητοβιομηχανίας

Πρόγραμμα Erasmus Plus KA220-VET Συμπράξεις συνεργασίας στην ΕΕΚ

2021 mi-1-SK01-KA220-VET-000034617

Το έργο

Το έργο “Συμβατές με το ECVET εκπαιδευτικές ενότητες τρισδιάστατης εκτύπωσης για τις τεχνολογίες της αυτοκινητοβιομηχανίας” στοχεύει κυρίως στην υλοποίηση και ανάπτυξη ενός μαθήματος για τη τρισδιάστατη εκτύπωση και κατασκευή πρωτοτύπων για εκπαιδευτικούς στον τομέα της “Τεχνολογίας Αυτοκινήτων” με στόχο την αφύπνιση της δημιουργικότητας και των δυνατοτήτων των μαθητών σε ένα σχολικό εργαστήριο.
Η τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύπωσης είναι πλέον παρούσα σε πολλούς τομείς, όπως η υγειονομική περίθαλψη, η μεταποίηση, η αεροδιαστημική και άλλοι, αλλά δεν χρησιμοποιείται ακόμη τόσο πολύ στα επαγγελματικά σχολεία, όπου είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν εργαλεία και υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς για την προώθηση νέων μορφών εκπαίδευσης και κατάρτισης που συμβαδίζουν με την εποχή και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσω συγκεκριμένης εφαρμογής.
Το έργο εγκρίθηκε από τον Εθνικό Οργανισμό Erasmus+ στη Σλοβακία στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος “ERASMUS PLUS KA220-VET ERASMUS + – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ”.

Στόχοι

Το έργο 3D4Auto θα χρησιμεύσει για τη δημιουργία ειδικών εκπαιδευτικών πόρων προκειμένου να διευκολυνθεί η επαγγελματική εισαγωγή της τεχνολογίας τρισδιάστατης εκτύπωσης στο σχολικό περιβάλλον στους εκπαιδευτικούς της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Η ομάδα-στόχος του έργου αποτελείται από όσους εργάζονται ως καθηγητές σε επαγγελματικά λύκεια στα τμήματα Τεχνολογίας Αυτοκινήτου.

Κοινοπραξία

 • Stredna priemyselna skola dopravna (Σλοβακία – pεπικεφαλής εταίρος), – www.sps-dopravna.sk
 • Higher School of Transport “Todor Kableshkov” (Βουλγαρία), – www.vtu.bg
 • CEPROF (Πορτογαλία), – www.espe.pt
 • Vienna Association Of Education Volunteers (Αυστρία), – www.vaev.at
 • Exelia E.E. (Ελλάδα), – www.exelia.gr/en
 • International Association for Research and Development of Vocational Education and Training (Τουρκία), – www.redvet.org.tr
 • GODESK SRL (Ιταλία). – www.godesk.it

Συναντήσεις

TPM 4

Το MeetingsTPM4 πραγματοποιήθηκε στην Potenza της Ιταλίας στις 12 Ιουνίου 2023. Όλοι οι συνεργάτες συζήτησαν σχετικά με το σχέδιο δράσης του porject. Η συνάντηση συνεχίστηκε με την παρουσίαση του R3, του Educational HUB. Η CEPROF συνέχισε με την παρουσίαση του...

TPM 5

Το TPM5- πραγματοποιήθηκε στη Μπρατισλάβα της Σλοβακίας στις 6 Νοεμβρίου 2023. Όλοι οι εταίροι επισκέφτηκαν το νέο σχολικό εργαστήριο. Οι μαθητές τους έδειξαν πώς να χρησιμοποιούν έναν τρισδιάστατο σαρωτή και έναν τρισδιάστατο εκτυπωτή. Ο συντονιστής παρουσίασε το...

Αποτελέσματα

Το έργο περιλαμβάνει την υλοποίηση των ακόλουθων 5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ:

1. ‘’ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ECVET ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ”.

Αφορά τη δημιουργία ενός προγράμματος σπουδών κατάρτισης με βάση τους κανόνες ECVET για την τρισδιάστατη εκτύπωση και την ανάπτυξη ενός κύκλου μαθημάτων κατάρτισης σχετικά με την τρισδιάστατη εκτύπωση για τον τομέα της τεχνολογίας αυτοκινήτων στα επαγγελματικά λύκεια. Το πρόγραμμα σπουδών θα χωριστεί στις ακόλουθες 7 εκπαιδευτικές ενότητες:

 • Εισαγωγή στην τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύπωσης στην εκπαίδευση στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας
 • Εξαρτήματα τρισδιάστατου εκτυπωτή
 • Δημιουργία αντικειμένων σε εικονικό περιβάλλον
 • Τεχνικές τεμαχισμού
 • Χρήση τεχνικών του τρισδιάστατου εκτυπωτή
 • Υλικά τρισδιάστατης εκτύπωσης
 • Δείγμα κωδικών STL για την εκπαίδευση στην τεχνολογία αυτοκινήτων

Το μάθημα θα παρέχει τη δυνατότητα αξιολόγησης των γνώσεων και των δεξιοτήτων μέσω τεστ, κουίζ και ασκήσεων.

2. “ΒΙΝΤΕΟ ANIMATION”
Αφορά την υλοποίηση μιας εκπαιδευτικής ενότητας για την τρισδιάστατη εκτύπωση με βάση το ECVET με μια περίληψη των οδηγιών για το μάθημα της τεχνολογίας αυτοκινήτων στα επαγγελματικά λύκεια. Τα βίντεο animation θα περιλαμβάνουν βίντεο για καθένα από τα περιεχόμενα του προγράμματος σπουδών που αναπτύχθηκε και χωρίζεται στις 7 προβλεπόμενες εκπαιδευτικές ενότητες.

3. ‘’ΚΙΝΗΤΟ HUB ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΕΚ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ’’.
Αφορά την υλοποίηση ενός κινητού HUB για την εκπαίδευση στην τρισδιάστατη εκτύπωση, συμπεριλαμβανομένων οπτικών ενδείξεων, σχεδίων, λογισμικού για τους καθηγητές αυτοκινήτων της επαγγελματικής κατάρτισης στην τεχνολογία στα επαγγελματικά λύκεια. Το κινητό HUB θα είναι ένα πολύγλωσσο διαδικτυακό εργαλείο όπου όλοι οι εκπαιδευτικοί χρήστες θα έχουν πρόσβαση στις προγραμματισμένες επτά εκπαιδευτικές μονάδες τρισδιάστατης εκτύπωσης σε 6 γλώσσες.

4. ‘’ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΕΚ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ’’.
Αφορά την υλοποίηση μιας σειράς διαδικτυακών εκπαιδευτικών σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς ΕΕΚ στην τεχνολογία αυτοκινήτων. Θα πραγματοποιηθούν τουλάχιστον 7 διαδικτυακά σεμινάρια για τα 7 θέματα που έχουν προγραμματιστεί. Αυτές οι διαδικτυακές δραστηριότητες θα μαγνητοσκοπηθούν για να αναρτηθούν στο κανάλι του έργου στο YouTube, ώστε να προσεγγίσουν ένα ευρύτερο κοινό.

5. ‘’ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕΚ’’.
Αφορά την υλοποίηση μιας “Έκθεσης πολιτικών συστάσεων για την τρισδιάστατη εκτύπωση στην επαγγελματική κατάρτιση”, η οποία θα περιλαμβάνει τα μαθησιακά αποτελέσματα και το περιεχόμενο των ενοτήτων σε συνδυασμό με εθνικά πρότυπα.

ΈΚΘΕΣΗ

ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ

Ημερίδες

Το έργο προβλέπει τη διοργάνωση μιας ημερίδας σε καθεμία από τις χώρες των εταίρων το έτος 2023.