Το MeetingsTPM4 πραγματοποιήθηκε στην Potenza της Ιταλίας στις 12 Ιουνίου 2023. Όλοι οι συνεργάτες συζήτησαν σχετικά με το σχέδιο δράσης του porject. Η συνάντηση συνεχίστηκε με την παρουσίαση του R3, του Educational HUB. Η CEPROF συνέχισε με την παρουσίαση του Αποτελέσματος 4.  Για τις συνεδριάσεις της συμβουλευτικής επιτροπής, η VAEV θα δημιουργήσει ένα πρότυπο (Φόρμες Google) για τα σχόλια των συνεργατών. Μετά το R4, η σύσκεψη συνεχίστηκε με την παρουσίαση της Βουλγαρικής Ομάδας, για τις 5.10 Ιουλίου είναι η προθεσμία για την ολοκλήρωση της κοινής αναφοράς διάδοσης για τους εταίρους.